De Drievriendenstraat is een van de verbindingsstraten tussen Weena en de Westkruiskade. De grootsteedse ontwikkelingen rond het stationsgebied legitimeren een actualisering van de Drievriendenstraat waar het SKAR ateliergebouw op nummer 26 een markant deel van is. De straat verkeert enigszins in de vergetelheid: donker en niet aantrekkelijk als wandelstraat. Voor de gemeente Rotterdam en Wooncorporatie Woonstad aanleiding in te zetten op actualisering en upgrading. OPDRACHT
De opdracht is gebaseerd op de opgaven om de verbinding te leggen tussen binnen en buiten en daarmee de anonimiteit op te heffen en daarmee bij te dragen aan herkenbaarheid en veiligheidsbeleving. REALISATIE
Het gevelbeeld Dream – Look – Work, toont aspecten van portret, allegorie en geschiedenis. Het werk bestaat uit negen lichtboxen over de hele breedte van het gebouw, met twee zijden, dag en nacht. Gezien vanaf de West Kruiskade een afbeelding refererend aan de beeldende kunsten; het werkterrein van de hier in het pand werkende kunstenaars. Lightboxen waarop de Mona Lisa ons onbeweeglijk aan blijft kijken en de Laocoön sculptuur; het perfecte evenwicht tussen ratio en emotie in de kunst. Aan de tegenkant een oplichtend venster, gebaseerd op de nachtelijke inkijk in musea en ateliers. Zo is er Museum Boijmans met de contouren van het werk Grond van Joseph Beuys, een blik op nachtelijk Tate Modern en het atelier in Dessau waar Wassily Kandinsky ooit werkte.
De verticale tekst verdeeld over de twee verdiepingen geeft informatie over de functie van het pand, en geeft het een naam: SKAR PAND DRIEVRIENDEN. PARTNERS
Gemeente Rotterdam
Wooncorporatie Woonstad
Alliantie Westkruiskade
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam  The Drievriendenstraat is one of the streets that connects the Weena to the Westkruiskade. (Both are streets in the Old West area of Rotterdam city, the Netherlands). The urban developments of the Rotterdam Central Station area require an upgrade of the SKAR atelier building, located at number 26 of the Drievriendenstraat, which has a vital function in its street. The street fell into oblivion: it looks dark at night and unattractive to pedestrians. This being a valid reason for the local government of Rotterdam and Housing corporation 'Woonstad' to make plans to improve and upgrade the situation. ASSIGNMENT
The assignment is based on the goal to connect the inside and outside of the SKAR building and therefore to break with the anonymity of the building and it's hidden activities. This will improve visibility and create a feeling of safety for visitors or people passing by. REALISATION
The front work Dream – Look – Work, shows aspects of portraits, allegory and (art) history. The work contains nine light boxes that cover the entire front of the building. They all have two different sides, a day and night image. Seen from from the West Kruiskade they show images referring to the discipline of fine arts; the area of work of the artists that are based in the building. One lightbox shows the famous face of Mona Lisa in a motionless gaze and the Laocoön sculpture; an example of the perfect balance between ratio and emotions in the arts. On the opposite site you see illuminated windows, based on a nightly view in museums and artist studios. You see a window of the Museum Boijmans with the outlines of the work titled Grond by Joseph Beuys, a night view of Tate Modern and the studio in Dessau where Wassily Kandinsky once used to work.
The lettering on the front of the building covers two floors and provides information on the function of the building and gives it a name and visible identity: SKAR PAND DRIEVRIENDEN. PARTNERS
Local government of Rotterdam city
Housing corporation Woonstad
Westkruiskade alliance
Centre of Fine Arts Rotterdam DREAM - LOOK - WORK HOME