JOOST BANCKERT'S BUITEN JOOST BANCKERT'S BUITEN HOME De stad kent veel achterkanten; het is de architectuur die de verschillende functies tegelijkertijd laat acteren waardoor deze soms in een conflicterende verhouding tot elkaar staan. De Lijnbaan kent een aantal van deze locaties, waarvan de Joost Banckertsplaats er een is. De achterzijde van de winkels en horeca aan de Karel Doormanstraat is de wand van een publieke binnentuin en visuele eyecatcher in het omliggend winkelgebied.
De wand maakt door de dicht geschilderde raampartij een verwaarloosde indruk, en spoort niet met de ambitie waarmee het centrum van de stad zich wil profileren. Als onderdeel van de publieke ruimte en centrumgebied verdient het meer.
Het voorstel is om op de geblindeerde ramen een doorlopend fotopanorama te plaatsen. Een esthetische toevoeging die de tuin verbindt met de fotowand en de ruimtelijkheid ervan vergroot.
Behalve de relatie tussen tuin en gebouwde omgeving legt het ook een relatie tussen stad en buitengebied; het fotomateriaal is afkomstig van het Eiland van Brienenoord, aan de zuidkant van de stad. Aanleiding voor een bezoek aan een bijzondere locatie buiten de stad. Nog niet gerealiseerd. The city has a lot of backsides; it's the architecture that combines a wide variety of functions, creating sometimes conflicting situations. De Lijnbaan exhibits a few locations like this, the Joost Banckertsplaats being one of them. The backsides of the stores, cafes and restaurants situated in the Karel Doormanstraat form a wall around a public courtyard and visual eye catcher in the surrounding shopping area.
The wall makes, because of the closed windows, an abandoned impression. It doesn't suit the ambitious profile of the city center. As a part of the public space and city center it deserves more attention.
We'd like to propose to place an ongoing photographic panorama onto the blinded windows. An aesthetic addition that connects the garden to the panorama and enhances its spaciousness. Next to the relation between the garden and architecture it also creates a link between city and countryside: the photographs are taken at the van Brienenoord island, Rotterdam's south side. Reason to visit this special location outside the city. This project hasn't been realized yet.