Met de Binnenrotte als City Lounge en de Markthal als on-Nederlands maar grootstedelijk fenomeen is het Laurenskwartier het visitekaartje van de stad geworden. De looproutes van de Hoogstraat via het Kerkplein naar de Meent, langs weerszijden van het gebouw Galeries Modernes, worden intensiever gebruikt. Ze ontsluiten het plein en de route langs de Delftsevaart en vormen fraaie noord-zuid verbindingen tussen twee belangrijke winkelstraten, Hoogstraat en Meent. In de plint zijn de ramen aan de binnenzijde met zwart afgedicht, functioneel voor de binnenzijde, maar visueel ontoegankelijke wand, detonerend en versterking van een onveilig gevoel in de avond uren. Met het plan PLEINPASSAGE willen we de horizontale en sturende richting benadrukken van de route met een foto op de glaswand. Het toont een langgerekte etalage, als een oplichtende visuele voortzetting van de kledingwinkels op beide hoeken. Nog niet gerealiseerd. PLEINPASSAGE PUBLIC SQUARE PASSAGE HOME
 With the 'Binnenrotte' river as city lounge and the 'Markthal' as non Dutch looking but urban phenomenon, the 'Laurenskwartier' area became the face of Rotterdam city. The pedestrian routes from 'Hoogstraat' via 'Kerkplein' (church's square) to the 'Meent' on both sides of the Gallery Modernes building are being used more frequently. They include the square and route along the 'Delftsevaart' and make an interesting connection between the North and South, between two major and well known shopping streets, the 'Hoogstraat' and 'Meent'. Inside 'De Plint' the windows are covered from the inside with black material, which is functional for the interior, but on the outside it makes the wall unapproachable and reinforces a feeling of insecurity at night. With our Public Square Passage plan we would like to accentuate the horizontal direction of the walking route using a photographic image on the glass wall. The image shows a tall stretched showcase, as an illuminating visual continuation of the clothing stores on both street corners. This project hasn't been realized yet.